Archive | Америк уруу ирэх RSS for this section

Хэрхэн тууштай гадаад хэл суралцах вэ?

Advertisements

SAT-н шалгалт гэж юу вэ?

Дөрөвдүгээр Ерөнхий Чуулга Уулзалтын үеэр гишүүдийн дундах багийн тэмцээн зохион байгуулагдаж, оюутан сурагч дүү нартаа холбооны ах эгч нар нь Америкийн их дээд сургуулиудад ороход хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн видео бичлэг хийж өрсөлдсөн юм.

Ингээд дөрөвдүгээр багийн хийсэн SAT-н шалгалтын талаар бичлэгийг толилуулья

Магистр, Докторт сурахаар apply хийх

Дөрөвдүгээр Ерөнхий Чуулга Уулзалтын үеэр гишүүдийн дундах багийн тэмцээн зохион байгуулагдаж, оюутан сурагч дүү нартаа холбооны ах эгч нар нь Америкийн их дээд сургуулиудад ороход хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн видео бичлэг хийж өрсөлдсөн юм.

Ингээд долдугаар багийн хийсэн Магистр, Докторт сурахаар apply хийх талаар бичлэгийг толилуулья

Фулбрайтын тэтгэлэг / Fullbright Scholarship

Дөрөвдүгээр Ерөнхий Чуулга Уулзалтын үеэр гишүүдийн дундах багийн тэмцээн зохион байгуулагдаж, оюутан сурагч дүү нартаа холбооны ах эгч нар нь Америкийн их дээд сургуулиудад ороход хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн видео бичлэг хийж өрсөлдсөн юм.

Ингээд хоёрдугаар багийн хийсэн Фулбрайтын тэтгэлэгийн талаар бичлэгийг толилуулья.

Мэргэжил сонголт

Дөрөвдүгээр Ерөнхий Чуулга Уулзалтын үеэр гишүүдийн дундах багийн тэмцээн зохион байгуулагдаж, оюутан сурагч дүү нартаа холбооны ах эгч нар нь Америкийн их дээд сургуулиудад ороход хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн видео бичлэг хийж өрсөлдсөн юм.

Ингээд наймдугаар багийн хийсэн Мэргэжил Сонголтын талаар бичлэгийг толилуулья.

Коммюнити коллеж(Community college) гэж юу вэ?

Дөрөвдүгээр Ерөнхий Чуулга Уулзалтын үеэр гишүүдийн дундах багийн тэмцээн зохион байгуулагдаж, оюутан сурагч дүү нартаа холбооны ах эгч нар нь Америкийн их дээд сургуулиудад ороход хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн видео бичлэг хийж өрсөлдсөн юм.

Ингээд дөрөвдүгээр багийн хийсэн Коммюнити коллежийн талаар бичлэгийг толилуулья.

Хэрхэн сайн эссэ бичих вэ?

Дөрөвдүгээр Ерөнхий Чуулга Уулзалтын үеэр гишүүдийн дундах багийн тэмцээн зохион байгуулагдаж, оюутан сурагч дүү нартаа холбооны ах эгч нар нь Америкийн их дээд сургуулиудад ороход хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн видео бичлэг хийж өрсөлдсөн юм.

Ингээд есдүгээр багийн хийсэн Хэрхэн сайн эссэ бичих талаар бичлэгийг толилуулья.

Сургуулиа хэрхэн сонгох вэ?

Дөрөвдүгээр Ерөнхий Чуулга Уулзалтын үеэр гишүүдийн дундах багийн тэмцээн зохион байгуулагдаж, оюутан сурагч дүү нартаа холбооны ах эгч нар нь Америкийн их дээд сургуулиудад ороход хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн видео бичлэг хийж өрсөлдсөн юм.

Ингээд нэгдүгээр багийн хийсэн Сургуулиа хэрхэн сонгох талаар бичлэгийг толилуулья.

Цаг зохицуулалт

Дөрөвдүгээр Ерөнхий Чуулга Уулзалтын үеэр гишүүдийн дундах багийн тэмцээн зохион байгуулагдаж, оюутан сурагч дүү нартаа холбооны ах эгч нар нь Америкийн их дээд сургуулиудад ороход хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн видео бичлэг хийж өрсөлдсөн юм.

Ингээд тавдугаар багийн хийсэн Цагаа үр бүтээлтэй зохицуулах талаар бичлэгийг толилуулья.

Тэтгэлэгт хэрхэн хамрагдах вэ?

Дөрөвдүгээр Ерөнхий Чуулга Уулзалтын үеэр гишүүдийн дундах багийн тэмцээн зохион байгуулагдаж, оюутан сурагч дүү нартаа холбооны ах эгч нар нь Америкийн их дээд сургуулиудад ороход хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн видео бичлэг хийж өрсөлдсөн юм.

Ингээд нэгдүгээр багийн хийсэн Тэтгэлэгт хэрхэн хамрагдах талаар бичлэгийг толилуулья.

%d bloggers like this: