BUOP 2017

BUOP 2017 факт болон мэдээлэл:

Энэ жилийн БУОП 2017 хөтөлбөрт нийт 81 сурагч, давхардсан тоогоор 130 орчим хичээлд бүртгүүлж суулаа. ~24 сая нийт орлоготой байсан ба 10 гаруй хүүхдэд ~2.2 сая БУОП тэтгэлэг өгч, холбооноосоо MYSP-д 1 сая хандив өгч бусад АМОХ-н бүх зардлууд хасагдаж нийт 8.3 сая цэвэр орлоготой ажиллалаа. Энэ жилийн БУОП-г сайн чанартай зохион байгуулсан гэдэгт зохион байгуулагч бид итгэлтэй байгаа учраас ирэхжил илүү олон хүүхдүүд сонирхож зорьж сууна гэдэгт бас итгэл дүүрэн байна.

АМОХ УЗ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: