Холбооны тухай

АМОХ-с зохион байгуулдаг Best University Opportunity хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон явуулдаг өдөрлөг (2015 оны 6 сарын 20) дээр анх цацсан холбооны талаарх танилцуулга видеог хүргэж байна.

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: